راهنمایی مشاوره

۱- سوالات خود را در هر زمینه های 5487( حقوقی / كیفری / خانواده / ثبتی / تجارت و غیره 5487 ) در 5487بخش نظرات 5487 و یا از طریق 5487 ایمیل های ذیل اعلام فرمایید 5487.

۲- در صورت طولانی بودن 5487سوال ، 5487مطرح نمودن 5487آن از طریق آدرس ایمیل ، بهتر است 5487.

۳- 5487هدف من پاسخ هر چه سریعتر به سوالات شماست ، اما بعضاْ سوالات پیچیده ای مطرح می شود که نیازمند بررسی و تحقیق است ، بنابراین پاسخ به این سوالات وقت زیادی را می طلبد.

۴- سوال خود را کامل 5487روشن و صریح بیان نمایید.

hosseini562@gmail.com